Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

The Beauty of Mathematics

Here is an interesting way to look at the beauty of mathematics

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 987 65
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321


1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111


9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

Brilliant, isn’t it?

And look at this symmetry:

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 1232
11111 x 1111 = 123432
111111 x 11111 = 12345432
1111111 x 111111 = 1234565432
11111111 x 1111111 = 123456765432
111111111 x 11111111 =
12345678765432
1111111111 x 111111111 =
12345678987654321


Now, take a look at this…

From a strictly mathematical viewpoint:

What Equals 100%?

What does it mean to give 100%?

How about ACHIEVING 100%.

What equals 100% in life?
Here’s a little mathematical formula that might help
Answer these questions:

If:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Is represented as:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

then

H-A-R-D-W-O-R- K
8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%


and

K-N-O-W-L-E-D-G-E
11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

But

A-T-T-I-T-U-D-E
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%


Therefore, one can conclude with mathematical certainty that:

While Hard Work and Knowledge will get you close, Attitude will get you there!

Have a great day!

4 σχόλια:

ΙΛΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ είπε...

Amazing!!!!!!!!!!!!!

logia είπε...

καταπληκτική ανάρτηση

μαγικά μαθηματικά

υπέροχο σύμπαν

!!!!!!!!!!

✿ margarita είπε...

Καταπληκτικό!!

Καλημέρα!!

i am love είπε...

Μαγευτικό...
βρήκα και 'γώ μερικά...

Love=54%
Life=32%
Death=38%
Wisdom=83%
Power=77%
Stupid=89%
Crazy=73%
Happy=66%
Health=54%=Love
God=26%
Creator=80%

και το καλύτερο...

Universe=113%...!!!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...