Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Θεία Ενέργεια – Το Φως της ΔημιουργίαςΣε συνεργασία με την Πεταλούδα και μετά από την παρότρυνση της Margo γράφτηκε το σημερινό άρθρο.

.

Το θέμα της ενέργειας και του τρόπου που την χειριζόμαστε είναι από τα σημαντικότερα ερωτήματα σε όλα τα πνευματικά μονοπάτια. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε να το εξαντλήσουμε. Πιθανόν να ακολουθήσει και δεύτερη σχετική ανάρτηση. Επίσης θα είχε ενδιαφέρον και άλλοι συντάκτες του Ξάνθη Φιλοσοφείν να αναρτήσουν αυτό το μήνα τις σκέψεις τους πάνω στο ίδιο θέμα.

.

Η Θεία Ενέργεια είναι το Φως της Ουσίας, που φέρει ο άνθρωπος εντός του, καθώς και αυτό που μπορεί να έλξει από τη Θεία Πηγή του Φωτός. Η Πηγή του Φωτός είναι η Πηγή της Αγάπης, είναι ο Θεός με όποιον τρόπο η περιορισμένη αντιληπτική ικανότητα του ανθρώπου τον κατανοεί, είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, είναι η Ανώτερη Δύναμη, είναι η Θεία Ουσία που μας περιβάλλει αλλά και που την περικλείουμε.


Κάθε ψυχοπνευματική οντότητα μπορεί να έλξει τόσο Φως όσο το δυναμικό της επιτρέπει. Δυναμικό είναι η ικανότητα του όντος να έλκει, να φέρει και να διατηρεί, να συγκρατεί και να συσσωρεύει, Θεία Ενέργεια. Το Φως της Δημιουργίας, η Θεία Ενέργεια διαποτίζει τα πάντα. Όμως για να μπορέσει μια οντότητα να το συγκρατήσει και να το αφομοιώσει, πρέπει να δημιουργηθούν ορισμένες προϋποθέσεις :

.

Πρέπει ο χώρος να είναι καθαρός. Πρέπει δηλαδή η ποιότητα των παλμών σ’ αυτήν την οντότητα να είναι υψηλή. Να μην υπάρχει τίποτα που να αντίκειται στη Θεία Αλήθεια και τη Θεία Αγάπη, ώστε να λειτουργήσει, μέσα στην Παγκόσμια Αρμονία, ο συγχρονισμός των παλμών της με το Φως. Στον άνθρωπο αυτό νομίζω πως επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της ποιότητας της σκέψης του και με την δυνατότητα του να βιώνει συνεχώς ανιδιοτελή, οικουμενική αγάπη.


Για να συγκεντρωθεί και να διατηρηθεί το Φως μέσα στον άνθρωπο, πρέπει να λείψουν οι ανώφελες διαρροές ενέργειας. Κάθε είδος επαφής είναι μεταφορά ενέργειας. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με έναν άνθρωπο που έχει λιγότερη ενέργεια από τη δική μας, σχηματίζεται ροή ενέργειας προς αυτόν τον άνθρωπο, τόση όση του χρειάζεται (αν του χρειάζεται) για να δημιουργήσει ισορροπία ανάμεσα στην ενέργεια που εκχέει ή διαρρέεται από αυτόν, και σε εκείνη που μπορεί να έλξει και να συγκρατήσει. Φυσικά, στην περίπτωση που έχει μεγάλες διαρροές ενέργειας, η δε προσφερόμενη ενέργεια δεν είναι αρκετή για να πληρώσει τις ανάγκες του, θα αφαιρέσει μεν από μας ενέργεια, για να αποκαταστήσει την ισορροπία του, χωρίς όμως να μπορέσει να το κατορθώσει. Έτσι η έλλειψη ισορροπίας παραμένει και η προσφερόμενη ενέργεια μας χάνεται από τις οπές διαρροής του.


Χαρακτηριστικές καταστάσεις απώλειας ενέργειας λοιπόν είναι :

.

Ο Θυμός, η οργή, η αγανάκτηση, το μίσος, η ζήλια, η κτητικότητα.

.

Γενικά οι έντονα συναισθηματικές καταστάσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι μια παθιασμένη, ασυνείδητη, γεμάτη κτητικότητα σχέση μπορεί να διαλύσει ενεργειακά έναν άνθρωπο. Αντίθετα μια ισορροπημένη σχέση γεμάτη αρμονία που ολοκληρώνει τον άνθρωπο μπορεί να τον αναγεννήσει, να τον μεταμορφώσει και να τον ανεβάσει σε πολύ υψηλότερα ενεργειακά επίπεδα.

.

Οι σεξουαλικές επαφές. Εξαιρούνται οι ταντρικές επαφές όπου δεν υπάρχει κορύφωση και διαρροή ενέργειας προς τα έξω, αντιθέτως όλη η ενέργεια στρέφεται προς τα μέσα και προς τα πάνω ώστε να δημιουργήσει εσωτερικούς κόσμους. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ : Μικρές Σοφίες : Τάντρα


Η απασχόληση του νου μας με κάθε άχρηστη σκέψη καθώς και με τη συσσώρευση στείρων γνώσεων και άχρηστων πληροφοριών (πχ ειδήσεις, τηλεόραση). Γενικά κάθε σκέψη που είναι αντίθετη με τις Θείες Αξίες είναι διαρροή ενέργειας.

.

Η εγωιστική και ασυνείδητη συμπεριφορά.

.

Οι άσκοπες ομιλίες. Η ακατάσχετη φλυαρία, το κουτσομπολιό, η γκρίνια, κλπ

.

Η έλλειψη ύπνου.

.

Η έλλειψη αυτοσεβασμού. Ο αυτοσεβασμός σαν πυρήνας γαλήνης, λειτουργεί σαν καταλύτης των εντάσεων. Η αυτοπεποίθηση που μας δίνει η αρμονία της αποδοχής του εαυτού μας όπως είναι, απαλύνει τις αντιθέσεις και μας οδηγεί στην αναγνώριση της Θείας προέλευσής μας. Ο αυτοσεβασμός επίσης απαιτεί απόλυτη συνέπεια ανάμεσα στη σκέψη, το λόγο και την πράξη.

.

Η έπαρση και όλες εκείνες οι καταστάσεις που δημιουργούν παλμικές εξάρσεις ή καταπτώσεις. Με λίγα λόγια κάθε κατάσταση που δεν εμπεριέχει γαλήνη και ηρεμία δημιουργεί διαρροή ενέργειας.


Όπως καταλαβαίνετε είμαστε γεμάτοι τρύπες, γεμάτοι διαρροές ενέργειας.

.

Οτιδήποτε λοιπόν, έρχεται σε επαφή με τη Θεία Ενέργεια (που βρίσκεται γύρω και ταυτόχρονα και μέσα μας), αναλόγως του δυναμικού του, απορροφά και συγκρατεί όση του χρειάζεται, για να αποκαταστήσει την τυχόν διαταραγμένη ισορροπία στην ύπαρξή του. Όταν αυτό απορροφήσει μεγάλο ποσοστό ενέργειας από κάποια ανθρώπινη ύπαρξη, αμέσως η μεταφορά ενέργειας γίνεται αισθητή και από τον δότη ενέργειας και από τον λήπτη αυτής.

.

«Και είπεν ο Κύριος: Τις με ήγγιξεν;» Κατά την θεραπεία της αιμορραγούσης γυναίκας. Το άγγιγμα της άρρωστης γυναίκας, του ατόμου δηλαδή με τη μειωμένη ενέργεια, στην επαφή του με το Φως, που εκπροσωπεί ο Χριστός εδώ, στην επαφή του δηλαδή με την Πηγή της Θείας ενέργειας, δημιούργησε ροή ενέργειας. Η διαφορά ενέργειας, σ’ αυτές τις συγκοινωνούσες πια υπάρξεις, είχε σαν αποτέλεσμα την μεταφορά ενέργειας από την Πηγή στη μειωμένης ενέργειας ύπαρξη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αποκατάσταση της ισορροπίας στην ύπαρξη της ασθενούς, με αποτέλεσμα την θεραπεία της, ενώ στο Χριστό αυτή η μεταφορά ενέργειας έγινε αισθητή και αυτός ήταν ο λόγος που ρώτησε: «ποιος με άγγιξε;» Το πλήθος που τον ακολουθούσε ήταν πολύ και συνωστισμός μεγάλος. Ήταν ακριβώς αυτή η μεταφορά ενέργειας που επισημάνθηκε με την ερώτηση.


Στην περίπτωση τώρα που υπάρχει ισορροπία ενέργειας σε μια ύπαρξη, η ένωση της με την Θεία Πηγή θα έχει σαν αποτέλεσμα την άνοδό της σε ανώτερα πνευματικά επίπεδα. Μετά την αποσύνδεση του από τη Θεία Πηγή, το πνεύμα μένει τόσο στα Θεία πεδία, όσο διαρκεί η διαπότισή του με Φως.

.

Ανάλογα με το δυναμικό του, το κάθε πνεύμα δέχεται και αφομοιώνει διαφορετικές ποσότητες Φωτός ή Θείας Ενέργειας. Ανάλογος, λοιπόν, με το δυναμικό του και την αφομοίωση του φωτός που του παραχωρήθηκε, είναι και ο χρόνος που το πνεύμα αυτό θα μείνει στο υψηλό Πνευματικό επίπεδο, που η παροχή του Φωτός του επέτρεψε να ανέβει. Οι ατέλειες της υλικής υπόστασης του ανθρώπου, καθώς και οι διαρροές ενέργειας, που αυτές οι ατέλειες δημιουργούν, έχουν σαν αποτέλεσμα τη βαθμιαία επάνοδο του ανθρώπινου πνεύματος στο σύνηθες πνευματικό του ύψος.

Στην περίπτωση πάλι που η ανθρώπινη υπόσταση που είναι ισορροπημένη ενεργειακά και δονείται σε υψηλούς κραδασμούς, μπορέσει με τις σωστές επιλογές της, την καθαρότητα των σκέψεων της και την εξάλειψη των οπών διαρροής της ενέργειας που έχει, να φορτισθεί με Φως και να το συγκρατήσει, τότε μπορεί αυτή τη Θεία Ενέργεια να τη διοχετεύσει ηθελημένα εκεί που το Θείο Θέλημα υποδεικνύει. (Για να βοηθήσει άλλους συνοδοιπόρους σε πνευματική πρόοδο και αφύπνιση ή ακόμη και θεραπεία) Κάπως έτσι εργάζονται νομίζω οι ενεργειακοί θεραπευτές για να επιτύχουν ιάσεις ασθενών. Υπάρχει σε φωτογραφικά φιλμς απεικόνιση ενεργειακής ισχύος όπου σημειώνεται χρωματική διαδοχή σαν περίγραμμα γύρω από την παλάμη του θεραπευτή κατά την διάρκεια της θεραπείας.

.

Στις περιπτώσεις που δεν έχουν προηγηθεί καθάρσεις, στις περιπτώσεις που η πρόθεση του ανθρώπου αντίκειται προς τις Θείες αρχές, όταν η ύλη του δεν είναι δαμασμένη, όταν το πνεύμα του δεν είναι καθαρό και η ψυχή του δεν ξεχειλίζει από αγάπη, σ’ αυτές τις περιπτώσεις κάθε απόρροια που συμβαίνει λειτουργεί αντίστροφα προς την εξέλιξη των όντων και την τελείωση. Γι’ αυτό η Θεία Νομοτέλεια όρισε να δέχεται εξουσίες εκείνος, που οι επιλογές του έχουν ήδη καταδείξει το ύψος της υπαρξιακής του καθαρότητας.


«Αν κάποιος θέλει να βλαστήσει μέσα του κάτι αληθινό είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να αποφύγει τη διαρροή των ψυχικών του ενεργειών. Όταν ένας έχει διαρροές ενέργειας και δεν βρίσκεται απομονωμένος στο εσωτερικό του, είναι σίγουρο ότι δε θα μπορέσει να κατορθώσει να αναπτύξει κάτι αληθινό στον ψυχισμό του. Η συνηθισμένη και τρέχουσα καθημερινή ζωή θέλει να μας καταβροχθίσει αμείλικτα. Εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε καθημερινά ενάντια σ’ αυτή τη ζωή. Πρέπει να μάθουμε να κολυμπάμε αντίθετα στο ρεύμα...»
Συνοδοιπόροι είμαστε με τον ίδιο προορισμό...

11 σχόλια:

i am love είπε...

Σ' ευχαριστώ Δέλτα για την παραπομπή :)

delta είπε...

@ i am love

Καλό μήνα "Μικρές Σοφίες"

Κι εγώ σ' ευχαριστώ

Sissi Soko είπε...

Αντίθετα στο ρεύμα? Αντίθετα στη ζωή? Όταν είμαστε μικροί, έφηβοι ναι, τότε που έχουεμ απεριώρηστη ενέργια και μας αναγκάζουν οι μεγάλοι να πάμε ενάντια στα ΘΕΛΩ μας, της καρδιάς και του σώματος μας...
αλλά στην ώριμη ζωή...;

delta είπε...

@ Sissi Soko

Ποια ώριμη ζωή; Την σύγχρονη ζωή έτσι όπως κατάντησε την αποκαλούμε ώριμη;

Του άγχους, του ανταγωνισμού, του τεχνητού φόβου, της εγωιστικού έρωτα, της έλλειψης, του μίσους, της κτητικότητας, του φθόνου, της παραπληροφόρησης, της μιζέριας και της γκρίνιας ;

ΝΑΙ ! Ενάντια σ’ αυτή τη ζωή που μας αποστραγγίζει κάθε στάλα ενέργειας.

Συνειδητά κόντρα στο ρεύμα για να διαφυλάξουμε την Θεία Ουσία μας.

Καλημέρα

Nath είπε...

Καλησπέρα σε όλους!

Από τον άνθρωπο που χάνει ενέργεια με διάφορους τρόπους –καταλήγοντας αρκετές φορές ασθενής- έως αυτόν που φτάνει στο επίπεδο να αντιπροσωπεύει την πηγή/Θεία Ενέργεια και να μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή/Θεία Ενέργεια – καταλήγοντας θεραπευτής-υπάρχουν πολλά σκαλοπάτια, η διαδρομή είναι κατά τη γνώμη μου μεγάλη αλλά αυτό δεν είναι απογοητευτικό.

Για να φτάσει στο σημείο κάποιος να γίνει ασθενής, έχει περάσει από διαδικασίες σε πολλά επίπεδα, έχει κάνει λανθασμένη διαχείριση της ενέργειας, ασυνείδητα ίσως τις περισσότερες φορές, αν και αυτό, δεν νομίζω ότι στην τελική έχει σημασία.
Αντίστοιχα για να γίνει κανείς θεραπευτής, να μπορεί να αντιπροσωπεύει και να δονείται ως πηγή/Θεία Ενέργεια, περνά συνεχώς από διάφορα στάδια στην διάρκεια των οποίων γίνονται και πολλά «λάθη», όπως η λανθασμένη διαχείριση της ενέργειας έως και η κακή χρήση της.

Ολα θέλουνε την προσοχή και την παρατήρησή μας αλλά, όσο και να προσπαθήσω να επισπεύσω κάτι... όλα δείχνουν ότι Αυτό θα γίνει σε χρόνο...όχι της δικής μου επιλογής.

Sissi Soko είπε...

Δέλτα, ε ναι σε αυτή τη ζωή ναι, αλλά ποιανού είναι; Όχι όλων.

Margo είπε...

Καλημέρα Δημήτρη!
Να σ' ευχαριστήσω θερμά για το θέμα που ανάπτυξες εδώ, δίνεις πολλές απαντήσεις στο γιατί της διαρροής της ενέργειάς μας. Θα φυλάξω φυσικά το κείμενο για περαιτέρω μελέτη και οργάνωση της σκέψης.
Και επειδή η έλλειψη ύπνου είναι ένας ακόμη λόγος, πάω τρέχοντας γιατί με βρήκε το πρωί:)

Ένας λόγος που έχω αγαπήσει πολύ το Ξάνθη Φιλοσοφείν είναι η θετική ενέργεια που λαμβάνω μέσα από τις γραμμές και τις εικόνες του και είμαι σίγουρη πως με φτάνει για να συμπληρώσω τα κενά:)

Ευχαριστώ!

delta είπε...

@ Nath

Καλημέρα Νανά μου

Δεν διαφωνώ με όσα γράφεις. Είμαστε εξελισσόμενα όντα και η γνώση ορισμένων απλών κανόνων του σύμπαντος βοηθάει στην επιτάχυνση της εξέλιξής μας. Η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας της εξέλιξης ξεκινάει κατά τη γνώμη μου από την αποδοχή αυτού που ήδη είμαστε κι από την αποφυγή λαθών του παρελθόντος. Η γνώση της σωστής χρήσης της ενέργειας βοηθάει σ’ αυτό.

Οι συνέπειες της λανθασμένης και της κακής χρήσης της Θείας Ενέργειας είναι οι επόμενες σκέψεις που είχα σκοπό να αναρτήσω.

Να είσαι καλά

delta είπε...

@ Sissi

Καλημέρα Sissi

Χωρίς καθόλου ειρωνική διάθεση θα ήθελα να σου κάνω δύο ερωτήσεις :

1. Από ποια χώρα ή πλανήτη επικοινωνείς μαζί μας;
2. Μπορείς να μας καλέσεις όλους να ζήσουμε εκεί;

Γιατί εδώ στην Ελλάδα κάπως έτσι έχουν τα πράγματα όπως τα περιγράφω (δυστυχώς)

Να είσαι καλά

delta είπε...

@ Margo

Τρεις και είκοσι τα ξημερώματα;

Ω Θεέ μου ! Μα που βρίσκεις τόση ενέργεια Margo μου; Εγώ στις 12:00 είμαι κομμάτια…

Η αλήθεια είναι ότι η γνωριμία και η συναναστροφή μέσα από τα blogs (έστω από μακριά – στην πνευματικότητα δεν έχει τόση σημασία η απόσταση) με τόσο αξιόλογους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα έχει φορτίσει κι εμένα (και πιστεύω αρκετούς άλλους συνοδοιπόρους) με πολλή θετική ενέργεια.

Να είσαι πάντα καλά

elenitou999@gmail.com είπε...

Σας ανακάλυψα : Χαράς Ευαγγέλια!!! Εάν ξενυχτά κανείς μέσα σε τόσο ξεχωριστή ατμόσφαιρα,φορτίζεται με καθαρή ενέργεια. Τότε ίσως να του αρκεί λιγότερος ύπνος
Ευχαριστώ σας κύμματα του Ενός Ωκεανού.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...